Magija web programiranja

Magija web programiranja - 25 sati

Autori:

• 1. Dr Nenad Kojić, profesor stukovnih studija, Visoka škola stukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u Beogradu.

• 2. Milena Vesić, strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva – specijalista, Visoka škola stukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u Beogradu.

 

Koji su opšti ciljevi programa?

Profesionalna obuka nastavnika za praktičnu primenu PHP-a i MySql-a u kreiranju web aplikacije za pedagošku evidenciju nastavnika.

 

Koji su specifični ciljevi programa?

Osposobljavanje nastavnika za samostalnu implementaciju aktuelnih web programskih jezika (HTML, CSS i PHP) sa podrškom baze podataka MySql u cilju kreiranja web aplikacije za pedagošku evidenciju nastavnika.

 

Ciljne grupe:

1 nastavnik razredne nastave

2 nastavnik predmetne nastave – osnovna škola

3 nastavnik predmetne nastave – gimnazija

5 nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola

6 nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju

7 nastavnik u školi za obrazovanje odraslih

10 nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta

15 stručni saradnik u školi

16 saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

17 direktor/pomoćnik direktora

 

Koja su očekivana predznanja polaznika za uspešno ostvarivanje ciljeva programa?

Elementarni nivo poznavanja programiranja.

 

Koji su očekivani efekti obuke?

Po završetku obuke očekuje se da će nastavnik biti osposobljen za samostalnu izradu web aplikacije za pedagošku evidenciju nastavnika, njenu modifikaciju, nadogradnju i korišćenje, kao i postavljanje iste na Internet.

Poslednja izmena: Tuesday, 4. October 2016., 12:19
Preskoči PrijavaPreskoči Kategorije kursevaPreskoči KalendarPreskoči Korisni linkovi